SEN DİLİ -BEN DİLİ!!

 1. Anasayfa
 2. Psikoloji
 3. SEN DİLİ -BEN DİLİ!!
SEN DİLİ -BEN DİLİ!!

SEN DİLİ -BEN DİLİ!!

 

Ben dili, kişinin o anda karşılaştığı durum ya da davranış karşısında, kişisel tepkisini duygu ve düşüncelerle açıklayan bir ifade tarzıdır yani duygu ve düşüncelerin içtenlikle ifade edilmesidir. Örneğin uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınızı görünce “Ne kadar hayırsızsın ben aramasam sen hiç aramayacaksın. “yerine “seni gördüğüme çok sevindim, keşke seni daha çok görebilsem. ” demek bireyler arasındaki ilişkiyi daha sıcak hale getirir.

Ben mesajları, başkaları hakkında değerlendirme ve yorumlamalarımızı değil, bizim duygu ve yaşantılarımızı açıklarlar. “Ne saygısız çocuksun, insan annesiyle böyle konuşur mu? “ gibi bir mesaj yerine, “Böyle cevap verdiğin zaman çok kırılıyorum, üstelik bana saygı duymadığını düşünüyorum.’’ diyen bir ben mesajı duygularımızı(kırılıyorum), düşüncelerimizi (bana saygı duymadığını düşünüyorum) açıkladığı gibi, sen mesajının içerdiği saldırıyı da kaldırdığından, tartışmanın büyümesine engel olur. Ben dili ile konuşmak, duygu ve düşünceleri anında ilettiği için kullanılan kişiyi rahatlatır. Kavga eden iki kardeşe “Kardeşler kavga etmemelidir. ” yerine, “Kardeşinle kavga ettiğiniz zaman başım çok ağrıyor, çok üzülüyorum. ” demek daha etkili olur. Çünkü çocuk annesine bu olumsuz duyguyu yaşatmamak için davranışının sorumluluğunu alıp değiştirmeyi göze alır.

 

SEN DİLİ

Karşımızdakini yargılayan ve durumunu yorumlayan mesajlar taşır. Genellikle kızgınlık ifadeleri sen-dili ile yapılır. Sen-dili ile kurulan iletişimin çocuk üzerinde düzeltici bir etkisi pek olmaz. İletişim sırasında kişi; eleştirildiğini, suçlandığını ya da yargılandığını hissettiğinde kendini savunmak için önlem alır

 

SEN-DİLİ İLE KONUŞMANIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ

 • Sen-dilinde kullanılan ifadeler çocuğun davranışına değil  kişiliğine     yönelik olduğundan çocuğu  sarsar ,  üzer  ve  kızdırır.
 • Onuru kırıldığı için direnmesine ve karşılık vermesine yol açar.
 • Zamanla anne ve babasıyla iletişimini keser ve içine kapanır
 • Kendisine takılan lakaplara uygun davranışlar geliştirmeye başlar.
 • Çocukta düşük bir benlik saygısının oluşmasına neden olur.
 • Çocukta duygu ve düşüncelerini sen mesajı ile göndermeye başlar.( Sen çok mu iyi bir annesin ? gibi…)
 • BEN DİLİ
 • Karşılaşılan durum veya davranış karşısında, kişisel tepkinin duygu ve düşüncelerle açıklanmasıdır. Duyguları açıklayan dürüst ve sorumlu bir kızgınlık hissidir.
 • “Yapma” derken bir nedeniniz yoksa o davranışı durdurmanız zordur
 • Örneğin;
 • Baba işten gelmiş yorgundur.Babanın gereksinimi dinlenmektir.
 • Çocuk ise babası ile oyun oynamak istiyor.Baba ben-dili ile mesaj göndermek isterse
 • şöyle bir kod seçer.

Örnek mesajlar;

 • Eğer bugün çok yaramazlık yaparsan ben çok üzülürüm.
 • Akşam yemeğini zamanında yetiştiremeyeceğim diye endişeleniyorum.
 • Yorgun olduğum zaman canım oyun oynamak istemiyor.

 

BEN DİLİ İLE KONUŞMANIN YARARLARI

 • Duygu ve düşünceler anında iletiliği için anne ve babayı rahatlatır.Öfke,kızgınlık gibi duyguların birikimini önler.
 • Anne ve babanın olumsuz davranışın kendileri üzerindeki somut etkisini   düşünmeleri, çocuklarının davranışlarını kabullenmelerini arttır.
 • Çocuğun hangi davranışının anne-babasında sorun yarattığını anlamasını sağlar.
 • Ben-dili mesajları davranışa yönelik olduğundan çocuğun
  benlik saygısını ve kişiliğini zedelemez.
 • Suçlama ve yargılama           olmadığı için çocuk savunucu         bir tutum içine girmez. Davranışını değiştirip değiştirmeme konusunda çocuğu özgür bırakır.
 • Sorumluluk çocuğa aittir.
 • Davranışının sorumluluğunu almasını öğrenmesine yardımcı olur.
 • Anne-baba ve çocuğu birbirlerine daha çok yaklaştırır.
 • Birbirlerini anlamalarını kolaylaştırır.

 

Etkili bir “ben dilinin” üç öğesi vardır :

 • 1- Sorun yaratan davranışın tanımlanması
 • 2- Çocuğun kabul edilemeyen davranışının aile üzerindeki kesin, gerçek ve somut etkisinin ona söylenmesi
 • 3- Duyguların dile getirilmesidir:

Araştırma bulguları; ben-dili mesajları gönderilen çocukların sorumluluk duygularının daha iyi geliştiğini, düşünme  yeteneklerinin arttığını ve neden – sonuç ilişkilerini daha iyi kurduklarını ortaya koymaktadır.

Avatar

Gizem Akcan

Üyelik Tarihi:  5 Aralık 2018

2006 yılında Kocaeli Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimimi 2011 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümünde Şeref Öğrencisi olarak tamamladım. Üniversite giriş sınavında aldığım derece nedeniyle lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimim boyunca TUBİTAK Üstün Başarı Bursu aldım. Üniversite eğitimim sırasında ODTÜ İşletme Bölümü’nde Girişimcilik programında yan dalımı tamamladım. Lisans eğitimim sırasında Hollanda Groningen University’de Psikoloji Bölümü’nde 6 ay süreyle Erasmus programına katıldım. Üniversite eğitimi süresince İstanbul Pandost Derneği’nin düzenlediği Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk ve Depresyon konularında eğitim ve workshoplara katıldım. ODTÜ İlkokul Çocuklarına Yardım Derneği’nde aktif olarak görev aldım. Lisans eğitimim devam ederken, Performans Kaygısının Sporcuların Başarısı Üzerindeki Etkisi, Liderliğin Olumlu ve Olumsuz Yanları, Mükemmelliyetçilik ve Kendi Kendini Kontrolün Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi konulu proje çalışmaları ve sunumları yaptı. Daha sonra İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programından 2013 yılında mezun oldum. Bitirme tezimi ‘Mutlak Gerçek İhtiyacı Konusunda Ölçek Geliştirme Çalışması’ konusunda yaptım.
Yüksek Lisans eğitimim süresince Aile ve Çift Terapisi, Oyun Terapisi ve Lisrell Yapısal Eşitlik Modellemesi eğitimleri ve süpervizyonları aldım. Ayrıca, Kognitif Terapi ve Depresyon konusunda Dr. Emel Stroup tarafından verilen 2.5 saatlik Çalışma Grubu’na katıldım.
Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programını 2017 yılında bitirdim. Klinik Psikoloji Doktora tezimi ‘ Erkek Eşcinsellerde Erkek Eşcinsellerde Benlik Kavramının Netliği ve Mutlak Gerçek İhtiyacı Değişkenleri ile Problem Çözme ve Stres Belirtileri Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’ konusunda yaptım. Ulusal ve uluslar arası indeksli dergilerde yayınlanan Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makalelerim, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunulan poster ve sözlü bildirilerim, panellerim bulunmaktadır.
Aynı zamanda Dr. Emel Stroop’un yanında asistan, Esra Erol Umut Evleri Projesi’nde gönüllü psikolog ve İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. Halen Bartın Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktayım. Ayrıca, Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı ve Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Uzun yıllar Prof.Dr. İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi, New Life Danışmanlık ve Psikolium Danışmanlık ve Koçluk Merkezi’nde terapist olarak çalıştım.