Siber Bağımlılıklar ve Psikolojik Dinamikleri

  1. Anasayfa
  2. Aile
  3. Siber Bağımlılıklar ve Psikolojik Dinamikleri
Siber Bağımlılıklar ve Psikolojik Dinamikleri

Siber Bağımlılıklar ve Psikolojik Dinamikleri

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte teknoloji kullanımının hızla artmaya başladığı görülmektedir. Teknolojinin, hem zamandan kazanma, hızlı karar verebilme, bilgiye daha kolay yoldan ulaşma gibi imkanlar sunarak günlük yaşamı kolaylaştırdığı, hem de aşırı kullanımı sonucunda zararlı etkilerinin olabildiği ve bağımlılık yapabildiği görülmektedir. Bazı insanların sadece gerektiği oranda internet kullanırken bazı insanların ise, gereğinden daha fazla internet kullanarak kendilerini bu konuda durduramadıkları göze çarpmaktadır. Hayatımızda büyük kolaylıklar sağlayan internet, bilinçsizce kullanıldığında önemli bir probleme dönüşmektedir. İnternetin, bireylerin odak noktası haline gelmesi durumunda hayatı olumsuz etkileyerek bağımlılık gibi problemlere neden olabildiği bilinmektedir. İnsanların davranışlarını olumsuz yönde etkileyen aşırı internet kullanımı neticesinde siber bağımlılık problemi ortaya çıkmakta ve günümüzde bu sorunun oldukça yaygınlaştığı görülmektedir. Siber bağımlılık, kişi tarafından aşırı internet kullanma isteğinin durdurulamaması, internete bağlı olmadan geçirilen vaktin anlamsız görülmesi, kişinin internete bağlı olmadığı zaman içinde aşırı stres, saldırganlık göstermesi ve hayatının sosyal, iş ve aile yönlerinden zarara uğraması olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda internetin toplumdaki kişide; yalıtma, depresyon, toplumsal ilişkilerde zayıflama, yakın arkadaş ilişkilerinde azalma, yalnızlık duygusu gibi birtakım sonuçlara yol açabileceği saptanmıştır. Bu bağlamda, bilinçsiz internet kullanımının bağımlılığa neden olduğu ve hayatı olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Bu makalede, siber bağımlılık ve siber bağımlılığın sonucunda ortaya çıkan psikopatolojik durumlar el alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siber bağımlılık; internet bağımlılığı; teknoloji bağımlılığı; patolojik internet kullanımı

ABSTRACT
Together with the developments in information and communication technologies, there has been a rapid increase in technology use. It is seen that technological developments facilitate daily life by providing opportunities such as saving time, making prompt decisions, and reaching the information more easily on one hand; and may become hazardous and cause addiction due to excessive use on the other hand. While some people use the internet only as needed, some people use it more than necessary and cannot stop themselves. Internet, which provides great convenience in our lives, becomes an important problem when used unconsciously. It is known that the internet can cause problems such as addiction by affecting life negatively if it becomes the focus of the individuals. Excessive As a result of excessive internet use which negatively affects the behavior of people, the problem of cyber dependency is emerging and this problem is becoming widespread nowadays. Cyber addiction can be defined as the inability to stop the desire of excessive internet use, considering the time spent without the internet meaningless, displaying excessive stress and aggression when away from the internet, and damaging life in terms of socialness, occupation, and family. In the studies, it has been determined that the internet may lead to several consequences such as isolation from society, depression, weakening in social relationships, decrease in close friend relationships, and a sense of loneliness. In this context, it can be thought that inappropriate internet use causes addiction and affects life negatively. This paper handles cyber addiction and psychopathological situations caused by cyber addiction. https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-siber-bagimliliklar-ve-psikolojik-dinamikleri-91325.html
Avatar

Gizem Akcan

Üyelik Tarihi:  5 Aralık 2018

2006 yılında Kocaeli Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimimi 2011 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümünde Şeref Öğrencisi olarak tamamladım. Üniversite giriş sınavında aldığım derece nedeniyle lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimim boyunca TUBİTAK Üstün Başarı Bursu aldım. Üniversite eğitimim sırasında ODTÜ İşletme Bölümü’nde Girişimcilik programında yan dalımı tamamladım. Lisans eğitimim sırasında Hollanda Groningen University’de Psikoloji Bölümü’nde 6 ay süreyle Erasmus programına katıldım. Üniversite eğitimi süresince İstanbul Pandost Derneği’nin düzenlediği Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk ve Depresyon konularında eğitim ve workshoplara katıldım. ODTÜ İlkokul Çocuklarına Yardım Derneği’nde aktif olarak görev aldım. Lisans eğitimim devam ederken, Performans Kaygısının Sporcuların Başarısı Üzerindeki Etkisi, Liderliğin Olumlu ve Olumsuz Yanları, Mükemmelliyetçilik ve Kendi Kendini Kontrolün Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi konulu proje çalışmaları ve sunumları yaptı. Daha sonra İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programından 2013 yılında mezun oldum. Bitirme tezimi ‘Mutlak Gerçek İhtiyacı Konusunda Ölçek Geliştirme Çalışması’ konusunda yaptım.
Yüksek Lisans eğitimim süresince Aile ve Çift Terapisi, Oyun Terapisi ve Lisrell Yapısal Eşitlik Modellemesi eğitimleri ve süpervizyonları aldım. Ayrıca, Kognitif Terapi ve Depresyon konusunda Dr. Emel Stroup tarafından verilen 2.5 saatlik Çalışma Grubu’na katıldım.
Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programını 2017 yılında bitirdim. Klinik Psikoloji Doktora tezimi ‘ Erkek Eşcinsellerde Erkek Eşcinsellerde Benlik Kavramının Netliği ve Mutlak Gerçek İhtiyacı Değişkenleri ile Problem Çözme ve Stres Belirtileri Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’ konusunda yaptım. Ulusal ve uluslar arası indeksli dergilerde yayınlanan Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makalelerim, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunulan poster ve sözlü bildirilerim, panellerim bulunmaktadır.
Aynı zamanda Dr. Emel Stroop’un yanında asistan, Esra Erol Umut Evleri Projesi’nde gönüllü psikolog ve İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. Halen Bartın Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktayım. Ayrıca, Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı ve Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Uzun yıllar Prof.Dr. İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi, New Life Danışmanlık ve Psikolium Danışmanlık ve Koçluk Merkezi’nde terapist olarak çalıştım.