PANDEMİ DÖNEMİNDE DİYABET YÖNETİMİ İÇİN STRESLE BASA ÇIKMA

  1. Anasayfa
  2. Beslenme
  3. PANDEMİ DÖNEMİNDE DİYABET YÖNETİMİ İÇİN STRESLE BASA ÇIKMA
PANDEMİ DÖNEMİNDE DİYABET YÖNETİMİ İÇİN STRESLE BASA ÇIKMA

PANDEMİ DÖNEMİNDE DİYABET YÖNETİMİ İÇİN STRESLE BASA ÇIKMA

 

Diyabetlilerde enfeksiyonlarda artan duyarlılık vardır. Pandemi döneminde Çin’de COVID-19’un diyabetli mortalitesi %7.3’e olduğu belirlendi (Wang vd., 2020). Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, fizik aktivite, diyabet bakımı ve takibindeki yetersizlikler komplikasyon gelişimine katkı sağlamaktadır (TEMD, 2019). Pandemi döneminde bu parametrelerin yönetimi zordur. Buna ilaveten bulaş ve korunma yollarıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmama, hassas gruptaki bireyler olma, evde kalma süresinin uzun olması diğer anksiyete kaynaklarıdır (Türkiye Psikiyatri Derneği, 2020). Tüm bunların yaratmış olduğu anksiyete pandemi döneminde diyabetlinin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir ve stresle başa çıkma becerisini bozabilir. Bu derlemede salgın gibi kriz dönemlerinde diyabetlilerin stresle başa çıkma becerilerinin güçlendirilmesinden ve olası yeni kriz dönemlerinde stres yönetimi için yapılması gerekenler konusunda bilgi vermek amaçlandı.

Diyabetli hastalarda anksiyete ve depresyon başta olmak üzere birçok stres semptomları ve sorunları diyabeti olmayan kişilere göre daha yaygın olarak görülmektedir (Anderson, Freedland, Clouse ve Lustman, 2001).  Diyabetli hastalarda duygusal tepkiler ve uyum güçlükleri en sık karşılaşılan sorunlardır. Bu sorunlar diyabetlinin bilişsel ve duygusal işlevlerini olumsuz etkilemektedir (Özkan, 1993).

Diyabetin ruhsal yönünün yönetiminde, farmakolojik tedavinin yanı sıra, bilişsel psikoterapi, aile ve grup tedavileri, bilişsel davranışçı terapi, kişilerarası psikoterapi, danışmanlık, relaksasyon tedavileri uygulanmalıdır (Garret ve Doherty, 2014). Salgın benzeri kriz durumlarında diyabetli bireyler beden, zihin ve davranışçı stresle basa çıkma teknikleri öğretilerek stres azaltılmaya çalışılmalıdır (Olgun ve Ulupınar, 2004).

Tüm bunlar göstermektedir ki, salgın döneminde stres yönetimi diyabetin başarılı yönetimi için önemlidir. Bu bağlamda, diyabetlilerin stresle başa becerilerinin güçlendirilmesi ve olası krizler için diyabetlilere stresle başa çıkma yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi gerekmektedir.

Diyabetlilerde enfeksiyonlarda artan duyarlılık vardır. Pandemi döneminde Çin’de COVID-19’un diyabetli mortalitesi %7.3’e olduğu belirlendi (Wang vd., 2020). Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, fizik aktivite, diyabet bakımı ve takibindeki yetersizlikler komplikasyon gelişimine katkı sağlamaktadır (TEMD, 2019). Pandemi döneminde bu parametrelerin yönetimi zordur. Buna ilaveten bulaş ve korunma yollarıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmama, hassas gruptaki bireyler olma, evde kalma süresinin uzun olması diğer anksiyete kaynaklarıdır (Türkiye Psikiyatri Derneği, 2020). Tüm bunların yaratmış olduğu anksiyete pandemi döneminde diyabetlinin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir ve stresle başa çıkma becerisini bozabilir. Bu derlemede salgın gibi kriz dönemlerinde diyabetlilerin stresle başa çıkma becerilerinin güçlendirilmesinden ve olası yeni kriz dönemlerinde stres yönetimi için yapılması gerekenler konusunda bilgi vermek amaçlandı.

Diyabetli hastalarda anksiyete ve depresyon başta olmak üzere birçok stres semptomları ve sorunları diyabeti olmayan kişilere göre daha yaygın olarak görülmektedir (Anderson, Freedland, Clouse ve Lustman, 2001).  Diyabetli hastalarda duygusal tepkiler ve uyum güçlükleri en sık karşılaşılan sorunlardır. Bu sorunlar diyabetlinin bilişsel ve duygusal işlevlerini olumsuz etkilemektedir (Özkan, 1993).

Diyabetin ruhsal yönünün yönetiminde, farmakolojik tedavinin yanı sıra, bilişsel psikoterapi, aile ve grup tedavileri, bilişsel davranışçı terapi, kişilerarası psikoterapi, danışmanlık, relaksasyon tedavileri uygulanmalıdır (Garret ve Doherty, 2014). Salgın benzeri kriz durumlarında diyabetli bireyler beden, zihin ve davranışçı stresle basa çıkma teknikleri öğretilerek stres azaltılmaya çalışılmalıdır (Olgun ve Ulupınar, 2004).

Tüm bunlar göstermektedir ki, salgın döneminde stres yönetimi diyabetin başarılı yönetimi için önemlidir. Bu bağlamda, diyabetlilerin stresle başa becerilerinin güçlendirilmesi ve olası krizler için diyabetlilere stresle başa çıkma yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi gerekmektedir.

https://www.researchgate.net/publication/344731340_PANDEMI_DONEMINDE_DIYABET_YONETIMI_ICIN_STRESLE_BASA_CIKMA

Avatar

Gizem Akcan

Üyelik Tarihi:  5 Aralık 2018

2006 yılında Kocaeli Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimimi 2011 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümünde Şeref Öğrencisi olarak tamamladım. Üniversite giriş sınavında aldığım derece nedeniyle lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimim boyunca TUBİTAK Üstün Başarı Bursu aldım. Üniversite eğitimim sırasında ODTÜ İşletme Bölümü’nde Girişimcilik programında yan dalımı tamamladım. Lisans eğitimim sırasında Hollanda Groningen University’de Psikoloji Bölümü’nde 6 ay süreyle Erasmus programına katıldım. Üniversite eğitimi süresince İstanbul Pandost Derneği’nin düzenlediği Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk ve Depresyon konularında eğitim ve workshoplara katıldım. ODTÜ İlkokul Çocuklarına Yardım Derneği’nde aktif olarak görev aldım. Lisans eğitimim devam ederken, Performans Kaygısının Sporcuların Başarısı Üzerindeki Etkisi, Liderliğin Olumlu ve Olumsuz Yanları, Mükemmelliyetçilik ve Kendi Kendini Kontrolün Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi konulu proje çalışmaları ve sunumları yaptı. Daha sonra İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programından 2013 yılında mezun oldum. Bitirme tezimi ‘Mutlak Gerçek İhtiyacı Konusunda Ölçek Geliştirme Çalışması’ konusunda yaptım.
Yüksek Lisans eğitimim süresince Aile ve Çift Terapisi, Oyun Terapisi ve Lisrell Yapısal Eşitlik Modellemesi eğitimleri ve süpervizyonları aldım. Ayrıca, Kognitif Terapi ve Depresyon konusunda Dr. Emel Stroup tarafından verilen 2.5 saatlik Çalışma Grubu’na katıldım.
Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programını 2017 yılında bitirdim. Klinik Psikoloji Doktora tezimi ‘ Erkek Eşcinsellerde Erkek Eşcinsellerde Benlik Kavramının Netliği ve Mutlak Gerçek İhtiyacı Değişkenleri ile Problem Çözme ve Stres Belirtileri Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’ konusunda yaptım. Ulusal ve uluslar arası indeksli dergilerde yayınlanan Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makalelerim, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunulan poster ve sözlü bildirilerim, panellerim bulunmaktadır.
Aynı zamanda Dr. Emel Stroop’un yanında asistan, Esra Erol Umut Evleri Projesi’nde gönüllü psikolog ve İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. Halen Bartın Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktayım. Ayrıca, Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı ve Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Uzun yıllar Prof.Dr. İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi, New Life Danışmanlık ve Psikolium Danışmanlık ve Koçluk Merkezi’nde terapist olarak çalıştım.