Neden Kekeliyorum?

  1. Anasayfa
  2. Konuşma
  3. Neden Kekeliyorum?
Neden Kekeliyorum?

Neden Kekeliyorum?

Kekemelik çok faktörlü konuşmanın akıcılığında olan bir durumdur. Gelişimsel ve nörolojik kekemelik olmak üzere ikiye ayrılır. Gelişimsel kekemelik genellikle 2-6 yaş arasında ortaya çıkar. Nörolojik kekemelik beyindeki bir hasara bağlı olarak meydana gelir.

Gelişimsel kekemelik toplumda en sık rastlanan kekemeliktir. Sebepleri ve şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterir. Yapılan çalışmalara göre genetik, kişilik özellikleri, çevresel faktörler, öğrenilmiş davranışlar, aile içi iletişim ortamı, stres faktörleri ( korku, travmatik olaylar vs) kekemeliğin ortaya çıkmasında rol oynar. Kekemelik tek bir sebebe bağlı olmadığı için terapi aşamasında da kişiye göre farklı yaklaşımlar izlenebilir.

Kekemelik için iyileşme terimini kullanmak pek doğru olmaz çünkü kekemelik bir hastalık değil konuşmanın akıcılığı ile ilgili olan bir durumdur. Genel olarak kekemelik kontrol altına alınabilir bir durumdur. Bu amaçla terapilerde bireyle takılmalarını kontrol altına alabilmesine yönelik olarak çalışılır. Ayrıca bireyin iletişimden kaçmaması, kendine güvenini yitirmemesini sağlamak da terapinin en temel amaçlarından biridir.

Kekemelik en başta bireyde özgüven eksikliğine yol açabilir. Çevreden alınan olumsuz tepkiler dolayısı ile kişi kendini toplumdan soyutlayabilir ve konuşma gerektirmeyen alanlara yönelebilir. Kekemelik birçok bireyin eş, okul, iş gibi önemli seçimlerini etkilemektedir. Birçok birey sadece kekelediğinden dolayı belirli ortamlara hiç girmemekte ve psikolojik olarak çok büyük problemler yaşamaktadır. Genel olarak kekemelik özgüven eksikliği, başarısızlık ve başarısızlık kaygısı, pek çok konuda korkuya sahip olmak, okulda başarısızlık, içe kapanma, değersizlik hissi ve depresyona sebep olmaktadır. Dil ve konuşma terapisi konuşmanın akıcılığını arttırmaya yönelik çalışmalar yanında kişide görülen bu psikolojik problemleri azaltmaya yönelik olarak çalışmalar da yapar ve soruna bütüncül olarak yaklaşır.

Ne yazık ki ülkemiz de kekemeliğe 14 gün de son adı altında birçok merkez bulunmaktadır. Ve bu merkezlerde çalışanlar alanla alakası olmayan diploma ve yeterliliğe sahip olmayan kişilerdir. Kekemelik çok faktörlü olduğundan ve stres altında tekrar ortaya çıkma ihtimali yüksek olduğundan alanda yeterliliğe sahip hiçbir uzman kekemeliğin geçeceği konusunda böyle bir garanti vermez. Eğer size bu garantiyi veren biri var ise bu konuda o kişinim yeterlilik ve güvenirliğini sorgulamanız zaman ve maddi kayıp yaşamamanız için en doğru şey olacaktır.

Avatar

Seher Sönmez

Üyelik Tarihi:  15 Ağustos 2018

Dil ve Konusma Bozuklukları Tanı ve Tedavi
Psikolojik Danışmanlık